I taková žijí na planetě


Podivných zvířat, se kterými se vÄ›tÅ¡ina lidí nikdy nesetká, jsou desítky. Žijících jak v mořích, tak na pevninÄ›. Ve stepních pouÅ¡tích Mongolska a Číny žije jedno z nich. FrÄek sice vypadá jako hubený maliÄký klokánek, ale je to hlodavec. Který bÄ›hem dne spí a až v noci vyráží za potravou. Pokud je toto zvíře v klidu, hopká. V případÄ› nebezpeÄí se odráží dlouhými skoky. V Africe žije RypoÅ¡ lysý. Ten žije v kolonií, kterou tvoří stejnÄ› jako u vÄel, plodná královna a dÄ›lníci. Kteří se rozmnožovat nemohou. Dožívá se dlouhého vÄ›ku a Å™adí se mezi sociální hmyz. Svoje bydlení si tito hlodavci vytvářejí pod zemí.

Zvířata žijící v oceánu

V Atlantickém oceánu žije ve velkých hloubkách pÅ™es půl metrů dlouhý korýš, z řádu stejnonožců, Batynomus velký. Je bezbarvý, protože žije ve tmÄ›. Bývá pÅ™irovnáván k příkladům hlubinného gigantismu. Protože ostatní stejnonožci jsou mnohem menší. Glaukus atlantský alias moÅ™ská vlaÅ¡tovka. Tento moÅ™ský plž je krásný plž, který se bÄ›hem celého dne nechává vznášet ve svrchních vrstvách oceánu. A unášen je jak vÄ›trem tak moÅ™skými proudy. Měří sice jenom pÄ›t centimetrů, ale je jedovatý. Protože se živí lovem žahavců, ze kterých ho získává. Jeho opakem je tunu vážící a ÄtyÅ™ metrů dosahující Dugong indický. Živí se moÅ™skou trávou a chaluhami. Které spásá zrohovatÄ›lými destiÄkami v Äelistech. Vypadá sice jako kytovci a pÅ™estože se mu pÅ™ezdívá moÅ™ská kráva, pÅ™ipomíná vice slona. Patří mezi vodní savce z řádu sirén. 

I na pevninÄ›

Mezi nejpodivnÄ›jší zvířata patří Tlustohlavec tasmánský – blobfish. Který žije v hlubokých vodách u bÅ™ehů Austrálie, Nového Zélandu Äi Tasmánie. Jeho tÄ›lo tvoří želatinózní hmota. Která tomuto zvířeti umožňuje se ve vodÄ› vznášet, aniž by muselo plavat. PapouÅ¡Äí ryba – Ploskozubec je velká ryba, která se živí povlaky Å™as na útesech oceánů. OÅ¡krabuje je k tomu uzpůsobenými zuby. Velice svým konáním podporuje jejich růst, protože Å™asy konkurují korálům. A zásluhou papouÅ¡Äích ryb je udržena rovnováha. Kudlanka orchidejová, která patří mezi dravý hmyz, má uzpůsobené ÄtyÅ™i kráÄivé konÄetiny do tvaru okvÄ›tních plátků. Kterými loví hmyz, jež se jimi nechá nalákat.