Hry pro jednoho


Velkou výhodou deskových her, které si může zahrát i jednotlivec, ocení vÅ¡ichni nadÅ¡enci. Kteří se rádi do hry rádi ponoří i v Äasech, kdy už se kamarádi odebrali ke spánku. Jednou takovou, ke které není potÅ™eba více hráÄů, je Robinson Crusoe – Dobrodružství na Prokletém ostrovÄ›. PříbÄ›hová hra, která zavede, jak už název napovídá, hráÄe na pustý ostrov. Na kterém je pÅ™ipraveno Å¡est scénářů. Které je potÅ™eba po jednom plnit. A že jsou hodnÄ› nebezpeÄné hrÃ¡Ä pochopí už u prvního. Kdy je potÅ™eba se ukrýt pÅ™ed žhavou lávou právÄ› vybuchlé sopky. Anebo zlikvidovat vesnici plnou kanibalů. Rovněž záchrana dívky uvÄ›znÄ›né na skalnatém útesu vyžaduje notnou dávku odvahy, trpÄ›livosti a soustÅ™edÄ›ní.

HráÄ

Agricola je desková hra, kterou si může zahrát jak jeden hráÄ. Tak se k nÄ›mu mohou pÅ™idat i další kamarádi. Její příbÄ›h se odehrává na poÄátku raného novovÄ›ku. V dobÄ›, kdy se Evropou prohnala morová rána a vÅ¡ichni zaÄínají žít a hospodaÅ™it v malé chýši. Ve které zaÄíná budovat spokojený svÄ›t i každý nový hráÄ. Hospodářství s malým políÄkem je startovacím prostorem. Zbytek mapy je prázdný. A tu zaÄíná dobrodružství pÅ™i výbÄ›ru a sázení plodin, orbÄ›, stavÄ›ní chlévů, do kterých je potÅ™eba dovést domácí zvířata. Protože jenom tak lze tato životní etapa pÅ™ežít. Výhrou se stává podzimní sklízení úrody, peÄení vlastního chleba Äi potÅ™ebná úprava obydlí.

Nová desková hra

Naopak do daleké budoucnosti se můžete vydat prostÅ™ednictvím deskové hry Anachrony. Jejíž naprosto úchvatným prvkem je možnost cestovat Äasem. Čímž se jí pÅ™idává na atraktivnosti. I tuto hru si mohou zahrát až ÄtyÅ™i hráÄi. Ale pokud zrovna nemají Äas, je možné k ní zasednout sám. Cílem tohoto vesmírného dobrodružství jsou splnÄ›né úkoly pÅ™i nutné evakuaci z planety. Která je celá zniÄená asteroidem. A blížící se další kusy by zdejší život ukonÄily navždy. Anachrony je poslední v Å™adÄ› nových deskových her, které nadchnou vÅ¡echny mladé lidi. Solitérní mód této strategie Chronobot se v krátké dobÄ› stal jedním z nejlepších módů v souÄasných hrách.