Category Archives: Hry

Hry

Proč je teď tolik v módě být gamerem?


O tom, že se trendy ve spoleÄnosti bÄ›hem Äasu mÄ›ní, není pochyb. To, co bylo jeÅ¡tÄ› vÄera oblíbenou aktivitou je dnes považováno za ztrátu Äasu a naopak. To se týká i hraní videoher. To si dnes získává stále vÄ›tší popularitu. Zatímco dříve bylo považováno jen za nÄ›co, co provozují Å¡prti, dnes na vás již kvůli tomu nikdo nebude koukat spatra. E-sporty si také získávají stále vyšší úÄast i více sponzorů, což také znamená vyšší ceny.

 

videohry dnes hrají nejen děti

 

Z jakého důvodu se ale hraní videoher stalo tak populárním, když na nÄ›j bylo dlouhou dobu nahlíženo jako na nÄ›co pokleslého, co spíše naÅ¡i inteligenci niÄí a podporuje násilí? ProÄ je nyní i pro dospÄ›lé v pořádku strávit dennÄ› nÄ›jaký Äas u konzole Äi u poÄítaÄe?

 

OdpovÄ›Ä je pomÄ›rnÄ› jednoduchá. StaÄí si jen uvÄ›domit, kdy byly první videohry vytvoÅ™eny. Lidé, kteří je tehdy hráli jako dÄ›ti, jsou dnes dospÄ›lí. I tak si vÅ¡ak zachovali chuÅ¥ hrát, a mnozí z nich se tak podílí na vývoji nových, lepších her. Také to znamená, že stigma, které s tím bylo spojeno, je stále menší.

 

ovladaÄ herní konzole

 

S tím je nutné spojit také stále lepší technologie. Ty umožňují jeÅ¡tÄ› lepší herní zážitek, což samozÅ™ejmÄ› láká další nové hráÄe. Nyní máme hned nÄ›kolik typů konzolí, o poÄítaÄích ani nemluvÄ›. Díky tomu se můžeme do svÄ›ta hry ponoÅ™it jeÅ¡tÄ› mnohem více.

 

Také je mnohem jednodušší hrát s ostatními. Již není tÅ™eba, abyste se vÅ¡ichni seÅ¡li na jednom místÄ›. Nyní je možné díky internetu hrát s kýmkoliv z celého svÄ›ta, což mnohé hry využívají. Je to také důvod, proÄ jsou například MMORPG tak populární.

 

SamozÅ™ejmÄ›, jak se tento žánr zaÄal brát vážnÄ›ji, zlepÅ¡ila se nejen herní mechanika, ale i příbÄ›h Äi propracování charakterů postav. I to zvyÅ¡uje kvalitu zážitku z hraní, což je nÄ›co, co láká nové hráÄe pÅ™edevším. Nelze se tedy divit, že je gaming na vzestupu. A nevypadá to, že by z nÄ›j mÄ›l v nejbližší dobÄ› sestoupit.

Hry

Hry pro jednoho


Velkou výhodou deskových her, které si může zahrát i jednotlivec, ocení vÅ¡ichni nadÅ¡enci. Kteří se rádi do hry rádi ponoří i v Äasech, kdy už se kamarádi odebrali ke spánku. Jednou takovou, ke které není potÅ™eba více hráÄů, je Robinson Crusoe – Dobrodružství na Prokletém ostrovÄ›. PříbÄ›hová hra, která zavede, jak už název napovídá, hráÄe na pustý ostrov. Na kterém je pÅ™ipraveno Å¡est scénářů. Které je potÅ™eba po jednom plnit. A že jsou hodnÄ› nebezpeÄné hrÃ¡Ä pochopí už u prvního. Kdy je potÅ™eba se ukrýt pÅ™ed žhavou lávou právÄ› vybuchlé sopky. Anebo zlikvidovat vesnici plnou kanibalů. Rovněž záchrana dívky uvÄ›znÄ›né na skalnatém útesu vyžaduje notnou dávku odvahy, trpÄ›livosti a soustÅ™edÄ›ní.

HráÄ

Agricola je desková hra, kterou si může zahrát jak jeden hráÄ. Tak se k nÄ›mu mohou pÅ™idat i další kamarádi. Její příbÄ›h se odehrává na poÄátku raného novovÄ›ku. V dobÄ›, kdy se Evropou prohnala morová rána a vÅ¡ichni zaÄínají žít a hospodaÅ™it v malé chýši. Ve které zaÄíná budovat spokojený svÄ›t i každý nový hráÄ. Hospodářství s malým políÄkem je startovacím prostorem. Zbytek mapy je prázdný. A tu zaÄíná dobrodružství pÅ™i výbÄ›ru a sázení plodin, orbÄ›, stavÄ›ní chlévů, do kterých je potÅ™eba dovést domácí zvířata. Protože jenom tak lze tato životní etapa pÅ™ežít. Výhrou se stává podzimní sklízení úrody, peÄení vlastního chleba Äi potÅ™ebná úprava obydlí.

Nová desková hra

Naopak do daleké budoucnosti se můžete vydat prostÅ™ednictvím deskové hry Anachrony. Jejíž naprosto úchvatným prvkem je možnost cestovat Äasem. Čímž se jí pÅ™idává na atraktivnosti. I tuto hru si mohou zahrát až ÄtyÅ™i hráÄi. Ale pokud zrovna nemají Äas, je možné k ní zasednout sám. Cílem tohoto vesmírného dobrodružství jsou splnÄ›né úkoly pÅ™i nutné evakuaci z planety. Která je celá zniÄená asteroidem. A blížící se další kusy by zdejší život ukonÄily navždy. Anachrony je poslední v Å™adÄ› nových deskových her, které nadchnou vÅ¡echny mladé lidi. Solitérní mód této strategie Chronobot se v krátké dobÄ› stal jedním z nejlepších módů v souÄasných hrách.