Nudí se vaše dítě, když je doma nemocné? Zkuste ho zabavit, i když nesmí ven!


DÄ›ti bývají Äasto nemocné a stráví tak mnoho Äasu doma. Jsou odtrženi od kolektivu dÄ›tí a mohou se i nudit. Jak je spolehlivÄ› zabavit, i když nesmí ven? 

Nudí se vaše dítě, když je doma nemocné? Zkuste ho zabavit, i když nesmí ven! 

PÅ™i déle trvající nemoci, když už dítÄ› nemá teploty, je dobré zajít si na krátkou procházku v případÄ›, že to poÄasí dovolí, ale jinak tráví nemocné dítÄ› hodnÄ› Äasu doma v posteli, což vÄ›tÅ¡inu dÄ›tí nudí. V prvních dnech dítÄ›ti není dobÅ™e, spí nebo se zabaví u sledování pohádek z postele, ale pozdÄ›ji se dÄ›ti doma zaÄínají Äím dál více nudit, což je tÅ™eba nÄ›jak vyÅ™eÅ¡it. Pokud nevíte, jak na to, zkuste nÄ›co kreativního a jednoduchého, mnoho her zvládnete s dÄ›tmi i v posteli nebo na gauÄi. 

plyšový medvídek

Zahrajte si spoleÄnÄ› hry 

Hraní deskových her v posledních letech už dÄ›ti sice tolik neláká, vÄ›tÅ¡ina z dÄ›tí si totiž radÄ›ji hraje hry na telefonu, ale abyste zabránili tomu, že vaÅ¡e dítko bude po celou dobu nemoci doma pÅ™ipoutáno k tabletu nebo mobilnímu telefonu, nÄ›jaké spoleÄenské stolní hry pÅ™ece jen opraÅ¡te a zahrajte si spoleÄnÄ›. Pokud dítÄ› musí ležet, zvládnete to i na velké posteli nebo na gauÄi. Možností je mnoho, jistÄ› nÄ›jakou hru doma najdete nebo si ji můžete vyrobit. TÅ™eba takové pexeso si můžete udÄ›lat svépomocí, dítÄ› to navíc zabaví dvojnásobnÄ›. Na malé kartiÄky můžete spoleÄnÄ› namalovat dvojice obrázků dle libosti, můžete ale využít i razítka. Pokud je dítÄ› moc malé, obrázky může namalovat dospÄ›lý a dítÄ› je vymaluje pastelkami. I jednoduchá hra s figurkami se dá nakreslit na papír, úkoly na jednotlivých políÄcích můžete vymyslet a pÅ™izpůsobit je vÄ›ku dítÄ›te. 

nemocné dítě

Pro tvořivé děti 

NÄ›které dÄ›ti jsou tvoÅ™ivé, rády si hrají, zkouší šít, vyšívat nebo malovat na hrníÄky a podobnÄ›. PÅ™esnÄ› nÄ›co takového je spolehlivÄ› zabaví i v dobÄ› nemoci. Hotový výrobek si mohou vystavit nebo tÅ™eba darovat kamarádům nebo babiÄkám. Můžete zkusit i tvorbu sádrových odlitků, které si dítÄ› může následnÄ› vymalovat a dozdobit dle sebe. HolÄiÄky si jistÄ› rády vyÅ¡ijí nÄ›jaké zvířátko nebo oblíbenou postaviÄku. Pokud se dÄ›síte toho, že vy sami nejste manuálnÄ› zruÄní, nemusíte. Hotové sady i s návody se dají koupit v hraÄkářství a samotná výroba je pak o to jednodušší.