Splněný sen

Od nepaměti byl chov domácích zvířat neodmyslitelnou součástí života na vesnici. Kdy v každé chalupě se chovaly slepice, které se od jara do podzimu pohybovaly na zatrávněných plochách zahrad a sezobaly každou zelinku, která se objevila. Kromě pravidelné dodávky čisté vody a večerního krmení obilnými zrny, toho více nepotřebovaly. A vajíčka byla každodenní odměnou pro jejich chovatele. A tak se v současné době začínající farmáři vracejí k jejich chovu a jako první příbytky se tak na pozemku objevují kurníky. Ve kterých tato zvířata nocují a tráví čas během zimních měsíců. Stejně tak příbytky pro králíky rostou jako houby po dešti. Protože jejich maso, vzhledem k tomu, že jsou rovněž živeni převážně trávou, patří mezi nejzdravější. A navíc ke zpracování je i jejich kožešina.

Na farmě žijí i kočky

Správné krmení a dobrá péče jsou stavebními kameny pro každého farmáře, který se rozhodne pro chov domácích zvířat. Která přinášejí kromě masa a vajec rovněž mléko, vlnu či lůj. A tak se na většině farem objevují převážně zvířata býložravá. A tak jako další krok jsou často travnaté louky a pozemky obehnány ohradami. Které zabraňují přesunu zvířat do okolí. Nejčastěji to jsou krávy, které jsou chovány nejen na maso. Ale především pro každodenní dávku mléka. Ze kterého lze vyrábět další eko výrobky. Stejně tak koz, které sice mají mléka méně. Ale zase bývá využita jejich kůže k výrobě bot a kabelek. Rovněž ovce pro jejich bohatou srst, ze které lze pravidelným stříháním vyrábět vlnu.

Pastva pro oči i pro zvířata

V současné době si opět velkou oblibu získal chov prasat. Vzhledem ke stoupajícím cenám vepřového masa. I u toho domácího zvířete je nutné nejdříve připravit vhodné podmínky. Jak střechu nad hlavou, tak stěny, zamezující průniku mrazu v zimě. Stejně jako krávy, kozy či ovce musí mít prostor, ve kterém bude trávit čas. A protože vepře na pastvu vyhnat nelze, během léta je potřeba pro něho vytvořit vhodný prostor i ve venkovních prostorách. Hospodářské budovy, stodoly i chlévy je potřebné udržovat v potřebné hygieně. Mnohdy stačí položením podlahových dlaždic zmodernizovat tu stávající dřevěnou či hlíněnou. A zajistit tak čisté prostředí pro všechna domácí zvířata na farmě.