Proč nepotlačovat pláč?


PlÃ¡Ä jako nÄ›co Å¡patného

Zamyslete se, jak se nahlíží na pláÄ. Už jako malí jsme Äastokrát slýchávali:“ pÅ™estaň breÄet, vždyÅ¥ se ti nic nedÄ›je“ nebo „neÅ™vi, nemáš proÄ“ Äi „breÄí jenom mÄ›kouÅ¡i, vzchop se“. A tak jsme postupem Äasu zaÄali koukat na plÃ¡Ä jako na nÄ›co negativního, jako na nÄ›co co se nenosí. A pokud se nám pÅ™ece jen slzy draly do oÄí, rychle jsme je zahnali zpÄ›t, jen abychom proboha nezaÄali skuteÄnÄ› plakat. Jak bychom vypadali? A co by na to Å™eklo okolí. Jsme silní a vÅ¡echno zvládneme i bez dÄ›tinských slziÄek.

Dnes už se ví, že potlaÄovat emoce není dobré. Svou cestu ven si totiž vždy najdou a může to být v podobÄ› nadváhy, úzkosti nebo opakující se nemoci.

žena

Nové pÅ™edsevzetí: plaÄte, když potÅ™ebujete

Nikdo neříká, abyste plakali od rána do veÄera. SamozÅ™ejmÄ› jsou také situace, kdy se to nehodí. Ale od nynÄ›jÅ¡ka, když vás pÅ™epadne smutek nebo se budete cítit bezmocní Äi vás rozpláÄe smutný film, slzy pusÅ¥te. Nesnažte s je brzdit. Nechte tÄ›lo konat svou práci, ono ví, proÄ to dÄ›lá a proÄ to potÅ™ebuje.

VypnÄ›te kontrolku a nic neÅ™iÄte. VÅ¡echny emoce propusÅ¥te a nechte slzy téct tak dlouho, jak potÅ™ebují.

muž

Abyste do toho mÄ›li dostateÄnou motivaci, povíme vám v Äem je plÃ¡Ä prospěšný:

  • pomůže s regulováním emocí
  • uklidňuje rozhozený nervový systém
  • uvolňuje
  • bÄ›hem pláÄe se uvolňují hormony oxytocin a endrofin a ulevuje tak i od bolesti
  • okolí pozná, že potÅ™ebujete podporu a necítíte se zrovna dobÅ™e
  • bÄ›hem pláÄe se sníží hladina stresových hormonů, Äímž se sníží i samotný stres

Jak vidíte, za plÃ¡Ä není potÅ™eba se stydÄ›t. Má doslova léÄivý úÄinek a nesmíme na nÄ›j nahlížet jako na nepříjemného a trapného spoleÄníka. Díky nÄ›mu si uvÄ›domíme, že jsme lidi s emocemi a je to pÅ™irozené. 

Tip: bÄ›hem své plaÄící chvilky i potom na sebe buÄte laskaví a hodní. OdpoÄiňte si a poté s plnou chutí vykroÄte zpÄ›t.