Péče o muže


Vždycky jsem si říkala, že pánové se o sebe starají ménÄ› než ženy. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případech je to pravda, protože kolikrát, když se dívám tÅ™eba na svého bratra nebo na svého otce, tak to mají s péÄí o sebe, tak toho moc teda neudÄ›lají. Možná jsou líní a nebo to tolik neprožívají jako my ženy. SamozÅ™ejmÄ› že znám, ale nÄ›které muže, kteří právÄ› o sebe peÄují a to ve velkém. TÅ™eba si myslí, že když budou o sebe více peÄovat, že budou mít také více Å¡tÄ›stí u žen. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› osobnÄ› také radÄ›ji lákají pánové, kteří se o sebe starají. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba muži Å™eknete, aby o sebe více peÄoval, když vám to vadí.

Pánové se musí o sebe více starat.

Já vám tady Å™eknu jeden příklad. Já jsem se mÄ›la sejít s jedním mužem, my jsme se už znali dříve, ale deset let jsme se nevidÄ›li, takže potom už jsem za ním pÅ™ijela a bylo mi opravdu hroznÄ› nepříjemné, když potom on byl cítit potem a vůbec nevÄ›dÄ›l, co je to deodorant nebo voňavka, vůbec nemÄ›l v koupelnÄ› žádný parfém. My jsme se znali docela dlouho, ale i když jsme se moc dlouho nevidÄ›li, tak jsem si Å™ekla, že tÅ™eba bude Äistotný, jenomže když jsem potom si sedla k nÄ›mu na sedaÄku, tak opravdu hodnÄ› zapáchala. Jak může muž si pozvat domů ženu, kterou dlouho nevidÄ›l a potom ani tÅ™eba například nevyprat povleÄení?

Pánové to nemají někdy lehké.

Kdybyste tÅ™eba cítil to povleÄení a nebo ty peÅ™iny, tak byste asi omdleli. Tohle vůbec není. Takže potom už jsem hledala vÅ¡elijaké způsoby, jak bych mohla uprchnout, protože mi bylo zase trapnému říct, že on zapáchá a nebo že chodí nemodernÄ› oblékaný. On sice byl skoro milionář, ale chodil oblékaný jako za starých Äasů. Řekla jsem si, že kdyby nebylo toho, že jsem ho mÄ›la ráda, tak bych dávno utekla. Myslím si, že pánové, nÄ›kdy to ani neví, že by o sebe mÄ›li více peÄovat, takže od toho jsme tady my ženy, abysme jim Å™ekli, jak o sebe peÄovat.