Category Archives: Muži

Muži

Péče o muže


Vždycky jsem si říkala, že pánové se o sebe starají ménÄ› než ženy. Ve vÄ›tÅ¡inÄ› případech je to pravda, protože kolikrát, když se dívám tÅ™eba na svého bratra nebo na svého otce, tak to mají s péÄí o sebe, tak toho moc teda neudÄ›lají. Možná jsou líní a nebo to tolik neprožívají jako my ženy. SamozÅ™ejmÄ› že znám, ale nÄ›které muže, kteří právÄ› o sebe peÄují a to ve velkém. TÅ™eba si myslí, že když budou o sebe více peÄovat, že budou mít také více Å¡tÄ›stí u žen. Abych se pÅ™iznala, tak mÄ› osobnÄ› také radÄ›ji lákají pánové, kteří se o sebe starají. Podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když tÅ™eba muži Å™eknete, aby o sebe více peÄoval, když vám to vadí.

Pánové se musí o sebe více starat.

Já vám tady Å™eknu jeden příklad. Já jsem se mÄ›la sejít s jedním mužem, my jsme se už znali dříve, ale deset let jsme se nevidÄ›li, takže potom už jsem za ním pÅ™ijela a bylo mi opravdu hroznÄ› nepříjemné, když potom on byl cítit potem a vůbec nevÄ›dÄ›l, co je to deodorant nebo voňavka, vůbec nemÄ›l v koupelnÄ› žádný parfém. My jsme se znali docela dlouho, ale i když jsme se moc dlouho nevidÄ›li, tak jsem si Å™ekla, že tÅ™eba bude Äistotný, jenomže když jsem potom si sedla k nÄ›mu na sedaÄku, tak opravdu hodnÄ› zapáchala. Jak může muž si pozvat domů ženu, kterou dlouho nevidÄ›l a potom ani tÅ™eba například nevyprat povleÄení?

Pánové to nemají někdy lehké.

Kdybyste tÅ™eba cítil to povleÄení a nebo ty peÅ™iny, tak byste asi omdleli. Tohle vůbec není. Takže potom už jsem hledala vÅ¡elijaké způsoby, jak bych mohla uprchnout, protože mi bylo zase trapnému říct, že on zapáchá a nebo že chodí nemodernÄ› oblékaný. On sice byl skoro milionář, ale chodil oblékaný jako za starých Äasů. Řekla jsem si, že kdyby nebylo toho, že jsem ho mÄ›la ráda, tak bych dávno utekla. Myslím si, že pánové, nÄ›kdy to ani neví, že by o sebe mÄ›li více peÄovat, takže od toho jsme tady my ženy, abysme jim Å™ekli, jak o sebe peÄovat. 

Muži

Když něco není podle toho, jak řekne muž…


Možná, že i vy moc dobÅ™e víte, že když nÄ›co není podle toho, co Å™ekne muž, je to Å¡patnÄ› a daná žena je nejhorší. Kolikrát je nÄ›co takového i důvodem proÄ Å¾ena žádného muže nechce a se vším si poradí sama.

Je mnoho žen, které jsou v dneÅ¡ní dobÄ› samy a setkávají se s tím, že se lidé ptají, proÄ je daná žena sama a nÄ›koho si nenajde. Mnohdy se nad takovou otázkou žena pousmÄ›je a neodpoví nic, protože moc dobÅ™e ví, že by daní lidé nepochopili, že si kolikrát žena bez muže poradí sama a nemusí kromÄ› toho poslouchat hloupé Å™eÄi.

dívající se muž

Jsou ženy, u kterých už to zašlo tak daleko, že si opravdu se vším poradí samy a nikoho k sobě nepotřebují, protože by ve výsledku pro ně byl někdo další na obtíž.

Kolikrát si ale můžeme vÅ¡imnout i toho, že i když žena nÄ›jakého toho muže má, jediné, co daný muž dÄ›lá je to, že leží na gauÄi, pÅ™epíná programy na televizi a do toho si neustále jen stěžuje. Žena dÄ›lá vÅ¡e ostatní. Kolikrát se i na základÄ› nÄ›Äeho takového daná žena rozhodne, že bude radÄ›ji bez muže, protože jí to za to nestojí. ZbyteÄnÄ› tak kvůli daného muže platí akorát vyšší fakturu za elektÅ™inu. Kdyby byla sama, mohla by jeÅ¡tÄ› uÅ¡etÅ™it a nemusela poslouchat narážky na to, že dÄ›lá vÅ¡echno Å¡patnÄ› i když nedÄ›lá.

stojící muž

SkuteÄnÄ› celá Å™ada žen dojde k tomu, že je pro nÄ› lepší, když jsou bez muže. Mnoho mužů si nechce pÅ™ipustit, že by to žena bez nich zvládla, ale je to skuteÄnÄ› tak.

Pokud muž v domácnosti nijak nepomáhá, ženÄ› se nevÄ›nuje a pořád jí jen za nÄ›co kritizuje, věřte, že to klidnÄ› může dopadnout tak, že se žena rozhodne s mužem rozejít, jelikož si spoÄítá, že jí vyjde lépe, když má od muže klid.

Jestliže nechcete, aby to došlo takhle daleko, rozhodně byste s tím měli něco dělat. Nenechejte ženu, aby byla na vše sama a došla k rozhodnutí, že vás vlastně vůbec nepotřebuje.

Zejména muži by se měli nad svým chováním zamyslet, protože někdy rozhodně není na místě.