Auto

I blondýnky řídí s rozumem


UrÄitÄ› Äasto slyšíte, že blondýnky nemají co za volantem dÄ›lat, ale není to pravda. Protože já jsem taky blondýna a popravdÄ› se pÅ™iznám, že straÅ¡nÄ› ráda řídím a mnÄ› se právÄ› straÅ¡nÄ› líbí ty blonÄaté vlasy. Protože zatím volantem každá blondýnka pÄ›knÄ› září. Já si rozhodnÄ› myslím, že každý se na tu blondýnku prostÄ› zatím za volantem podívá, protože my blondýny jsme prostÄ› opravdu troÅ¡ku jiné než brunety. Protože prostÄ› ty brunetky nejsou takové vyzývavé, nejsou tolik vidÄ›t, ale myslím si, že blondýny jsou víc zajímavÄ›jší zatím volantem. Ale samozÅ™ejmÄ› je to takové Å¡karedé, když se prostÄ› říká o tÄ›ch blondýnkách, že prostÄ› neumíme řídit.
 
Žena
 
A no jo, blondýna zase za volantem. Já si právÄ› myslím, že jsou blondýnky jeÅ¡tÄ› mnohem lepší Å™idiÄky než nÄ›jací chlapi. Protože rozhodnÄ› my ženy jsme opatrnÄ›jší, ale popravdÄ› musím říct, je úplnÄ› jedno, jestli jste blondýnka nebo bruneta. SamozÅ™ejmÄ› myslím to vÅ¡echno ze srandy, ale urÄitÄ› to každý chápe. Každá žena je prostÄ› zodpovÄ›dná a myslím si, že jezdíme zodpovÄ›dnÄ›ji víc než nÄ›jací chlapi. Protože prostÄ› vemte si, kolik havárek je a hlavnÄ›, to jsou pÅ™evážnÄ› i muži. Protože prostÄ› oni jezdí rychle, chtÄ›jí za volantem machrovat, kdežto ta žena radÄ›ji pojede pomaleji a bude se dívat opravdu, co kde je, aby nikde nenarazila. Já to tÅ™eba opravdu takhle mám, protože jsem taková opatrnÄ›jší a já prostÄ› pokaždé se snažím opravdu jet opatrnÄ› a jedu podle pÅ™edpisů a dodržuji vÅ¡ude rychlost v obci a podobnÄ›. A prostÄ› si kolikrát říkám, ty jo, ten jel rychle, ten snad ani nejel padesátku v té obci.
 
Dům a žena
 
No prostÄ› chlapi jsou takový, oni chtÄ›jí machrovat, chtÄ›jí jezdit rychle a pak se to stane nÄ›jaký úraz a nÄ›jaká havárka. Takže samozÅ™ejmÄ› urÄitÄ› vÅ¡ichni by mÄ›li jezdit opatrnÄ› a je úplnÄ› jedno, jestli jste chlap nebo ženská. Ale samozÅ™ejmÄ› ty blondýnky opravdu vypadají velice dobÅ™e, já ze svojí zkuÅ¡eností vím, že opravdu se na mÄ› lidi dívají, protože mám dlouhé blonÄaté vlasy a prostÄ›, když jdu do toho auta, tak na mÄ› opravdu vždycky mrknou a já nechci radÅ¡i ani vÄ›dÄ›t, co si pomyslí. Protože opravdu nÄ›kdy je to hrozné, co si může druhý ÄlovÄ›k myslet o druhém ÄlovÄ›ku. Takže je to takové zajímavé, ale rozhodnÄ› si myslím, že každý jsme nÄ›jaký a rozhodnÄ› jde o to, kdo rád řídí, tak rozhodnÄ› řídit bude, takže urÄitÄ› je to skvÄ›lé.

Politika

Naše vlády


V dneÅ¡ní dobÄ› je velice smutné, že jsou také různé politické neshody, různé politické hádky. Řeknu vám, že kdyby bylo na mÄ›, tak já osobnÄ› bych s tím nÄ›co dÄ›lala. Já bych samozÅ™ejmÄ› zasáhla. MÄ› tohle hodnÄ› vadí. Podle mého názoru mnoho lidí by také mÄ›lo brát spíše ohled na to, že tÅ™eba různí obÄané za tohle vůbec nemůžou. Já si myslím, že kdyby tÅ™eba politika a politici anebo celkovÄ› stát také dbal na to, jak vlastnÄ› stát vede, tak by tÅ™eba svÄ›t byl o nÄ›co veselejší, protože kolikrát slýchám, že tÅ™eba politici dÄ›lají to a to a potom se dozvím, že lidé si stěžují, že tohle dÄ›lají Å¡patnÄ›, že jednoduÅ¡e politika a nebo naÅ¡e vláda vede naÅ¡i republiku opravdu Å¡patným smÄ›rem.

Politika je všude ve světě.

Co si o tom myslíte vy? Myslíte si, že politika by se mÄ›la zlepÅ¡it? Abych Å™ekla pravdu, tak podle mého názoru ano, myslím si, že politici by také se mÄ›li nad sebou zamyslet, a to nejenom politici, ale samozÅ™ejmÄ› taky politiÄky a nemyslím tím jenom politiky tÅ™eba z naší zemÄ› a nebo z okolí, ale celkovÄ› v EvropÄ›. CelkovÄ› potom i ve svÄ›tÄ›. Politika má být veselá. I když se možná smÄ›jete, že tady říkám o politice, že by mÄ›la být veselá, jenomže mi věřte, tohle je vážně pravda. Kdyby tÅ™eba stále byla politika veselá a normálnÄ› se státy mezi sebou dohodly a nebo i politici tÅ™eba u nás v ÄŒeské republice mezi sebou, tak věřte, že by to bylo opravdu lepší, nemuseli by být války. 

Politika by měla být spravedlivá.

VÅ¡ichni víme, kde se momentálnÄ› válÄí. Tohle je podle mého názoru teror. AbsolutnÄ› nechápu, co lidé na tom vidí, že musejí být na sebe zlí. A také nechápu, proÄ tÅ™eba nÄ›který stát potÅ™ebuje mít více území a kvůli tomu válÄí a zabíjí nevinné lidi. Tohle se mi opravdu nelíbí a budu se modlit, aby tohle opravdu co nejrychleji skonÄilo. Já sama si říkám, že bych také tÅ™eba mohla nÄ›Äím pÅ™ispÄ›t, ale absolutnÄ› nevím Äím. I když se o politiku zajímám hodnÄ›, tak stále nevím, jak já bych mohla zasáhnout, aby se vÅ¡echno zlepÅ¡ilo. 

Láska

Může láska vydržet dlouhodobě?


Pokud nÄ›co rozhodnÄ› může vydržet dlouhodobÄ›, je to láska. Je spousta lidí, kteří nÄ›Äemu takovému nevěří, ale věřit by mÄ›li.

Příkladem mohou být lidé, kteří jsou spolu již nÄ›kolik desítek let. Najdou se lidé, kteří budou urÄitÄ› namítat, že v dobÄ›, kdy spolu tito lidé zaÄínali, byla jiná doba a že dnes je vÅ¡emu jinak. Ano, nÄ›co takového je sice pravda, ale neznamená to, že v dneÅ¡ní dobÄ› ÄlovÄ›k nemůže najít nÄ›koho, s kým to i pÅ™esto, jaká je dnes doba, bude úžasné.

růžové srdce

Vztahy mohou vydržet dlouhodobÄ›, ale je potÅ™eba hledat. RozhodnÄ› existují lidé, kteří touží po nÄ›kom, kdo s nimi bude až do jejich smrti, ale je potÅ™eba hledat, protože jedinÄ› tak daného ÄlovÄ›ka najdete.

RozhodnÄ› existují i lidé, kteří žádný závazek nechtÄ›jí, ale věřte, že i tito lidé jednou dojdou ke zmÄ›nÄ› názoru. Je ale pravdou, že než ÄlovÄ›k k nÄ›Äemu takovému dojde, může být už dost pozdÄ› a pro daného ÄlovÄ›ka nebude jednoduché najít si nÄ›koho, kdo je nezadaný a kdo jeví zájem o to najít si nÄ›koho, kdo s ním bude až do jeho smrti.

Je dost možné, že jediné, co bude danému ÄlovÄ›ku zbývat je poohlédnout se po nÄ›kom, kdo je již rozvedený, protože je jen velmi malá pravdÄ›podobnost, že natrefíte na nÄ›koho, kdo je na tom podobnÄ› jako vy a ve stejnou dobu se rozhodl, že je na Äase si nÄ›koho najít, protože už nastala ta správná doba.

Äervená srdce

Láska dlouhodobÄ› vydržet rozhodnÄ› může, ale je potÅ™eba najít toho správného ÄlovÄ›ka. Je dost možné, že nÄ›co takového může velmi dlouho trvat, ale urÄitÄ› se vám podaří takového ÄlovÄ›ka najít.

Může se stát, že se hned nÄ›kolikrát spálíte, než najdete osobu, která bude tou pravou, ale urÄitÄ› jí jednoho dne najdete.

V dneÅ¡ní dobÄ› není nic jednoduché a to ani najít toho správného ÄlovÄ›ka. Uvidíte ale, že se vám to jednoho dne povede.

ÄŒlovÄ›k tomu musí dát Å¡anci, jinak se to nepodaří tak, jak by Äekal. Je potÅ™eba to vyzkouÅ¡et.

Lifestyle

Proč nepotlačovat pláč?


PlÃ¡Ä jako nÄ›co Å¡patného

Zamyslete se, jak se nahlíží na pláÄ. Už jako malí jsme Äastokrát slýchávali:“ pÅ™estaň breÄet, vždyÅ¥ se ti nic nedÄ›je“ nebo „neÅ™vi, nemáš proÄ“ Äi „breÄí jenom mÄ›kouÅ¡i, vzchop se“. A tak jsme postupem Äasu zaÄali koukat na plÃ¡Ä jako na nÄ›co negativního, jako na nÄ›co co se nenosí. A pokud se nám pÅ™ece jen slzy draly do oÄí, rychle jsme je zahnali zpÄ›t, jen abychom proboha nezaÄali skuteÄnÄ› plakat. Jak bychom vypadali? A co by na to Å™eklo okolí. Jsme silní a vÅ¡echno zvládneme i bez dÄ›tinských slziÄek.

Dnes už se ví, že potlaÄovat emoce není dobré. Svou cestu ven si totiž vždy najdou a může to být v podobÄ› nadváhy, úzkosti nebo opakující se nemoci.

žena

Nové pÅ™edsevzetí: plaÄte, když potÅ™ebujete

Nikdo neříká, abyste plakali od rána do veÄera. SamozÅ™ejmÄ› jsou také situace, kdy se to nehodí. Ale od nynÄ›jÅ¡ka, když vás pÅ™epadne smutek nebo se budete cítit bezmocní Äi vás rozpláÄe smutný film, slzy pusÅ¥te. Nesnažte s je brzdit. Nechte tÄ›lo konat svou práci, ono ví, proÄ to dÄ›lá a proÄ to potÅ™ebuje.

VypnÄ›te kontrolku a nic neÅ™iÄte. VÅ¡echny emoce propusÅ¥te a nechte slzy téct tak dlouho, jak potÅ™ebují.

muž

Abyste do toho mÄ›li dostateÄnou motivaci, povíme vám v Äem je plÃ¡Ä prospěšný:

  • pomůže s regulováním emocí
  • uklidňuje rozhozený nervový systém
  • uvolňuje
  • bÄ›hem pláÄe se uvolňují hormony oxytocin a endrofin a ulevuje tak i od bolesti
  • okolí pozná, že potÅ™ebujete podporu a necítíte se zrovna dobÅ™e
  • bÄ›hem pláÄe se sníží hladina stresových hormonů, Äímž se sníží i samotný stres

Jak vidíte, za plÃ¡Ä není potÅ™eba se stydÄ›t. Má doslova léÄivý úÄinek a nesmíme na nÄ›j nahlížet jako na nepříjemného a trapného spoleÄníka. Díky nÄ›mu si uvÄ›domíme, že jsme lidi s emocemi a je to pÅ™irozené. 

Tip: bÄ›hem své plaÄící chvilky i potom na sebe buÄte laskaví a hodní. OdpoÄiňte si a poté s plnou chutí vykroÄte zpÄ›t.

Hry

Proč je teď tolik v módě být gamerem?


O tom, že se trendy ve spoleÄnosti bÄ›hem Äasu mÄ›ní, není pochyb. To, co bylo jeÅ¡tÄ› vÄera oblíbenou aktivitou je dnes považováno za ztrátu Äasu a naopak. To se týká i hraní videoher. To si dnes získává stále vÄ›tší popularitu. Zatímco dříve bylo považováno jen za nÄ›co, co provozují Å¡prti, dnes na vás již kvůli tomu nikdo nebude koukat spatra. E-sporty si také získávají stále vyšší úÄast i více sponzorů, což také znamená vyšší ceny.

 

videohry dnes hrají nejen děti

 

Z jakého důvodu se ale hraní videoher stalo tak populárním, když na nÄ›j bylo dlouhou dobu nahlíženo jako na nÄ›co pokleslého, co spíše naÅ¡i inteligenci niÄí a podporuje násilí? ProÄ je nyní i pro dospÄ›lé v pořádku strávit dennÄ› nÄ›jaký Äas u konzole Äi u poÄítaÄe?

 

OdpovÄ›Ä je pomÄ›rnÄ› jednoduchá. StaÄí si jen uvÄ›domit, kdy byly první videohry vytvoÅ™eny. Lidé, kteří je tehdy hráli jako dÄ›ti, jsou dnes dospÄ›lí. I tak si vÅ¡ak zachovali chuÅ¥ hrát, a mnozí z nich se tak podílí na vývoji nových, lepších her. Také to znamená, že stigma, které s tím bylo spojeno, je stále menší.

 

ovladaÄ herní konzole

 

S tím je nutné spojit také stále lepší technologie. Ty umožňují jeÅ¡tÄ› lepší herní zážitek, což samozÅ™ejmÄ› láká další nové hráÄe. Nyní máme hned nÄ›kolik typů konzolí, o poÄítaÄích ani nemluvÄ›. Díky tomu se můžeme do svÄ›ta hry ponoÅ™it jeÅ¡tÄ› mnohem více.

 

Také je mnohem jednodušší hrát s ostatními. Již není tÅ™eba, abyste se vÅ¡ichni seÅ¡li na jednom místÄ›. Nyní je možné díky internetu hrát s kýmkoliv z celého svÄ›ta, což mnohé hry využívají. Je to také důvod, proÄ jsou například MMORPG tak populární.

 

SamozÅ™ejmÄ›, jak se tento žánr zaÄal brát vážnÄ›ji, zlepÅ¡ila se nejen herní mechanika, ale i příbÄ›h Äi propracování charakterů postav. I to zvyÅ¡uje kvalitu zážitku z hraní, což je nÄ›co, co láká nové hráÄe pÅ™edevším. Nelze se tedy divit, že je gaming na vzestupu. A nevypadá to, že by z nÄ›j mÄ›l v nejbližší dobÄ› sestoupit.

Zboží

Moderní točité schody


Také se vám někdy stalo, že jste dostali nápad, že byste si vylepšili svůj exteriér anebo dokonce také interiér? To já jsem taková, že bych nejradši každý rok něco vždycky měnila. Za tohle je můj partner docela často nadává, protože on říká, že kdyby bylo vždycky po mém, tak bychom museli měsíčně vydělávat každý tak sto padesát tisící korun, abychom si mohli dovolit velice častou úpravu exteriérů a také opravu interiéru. Abych se přiznala, tak pro mě je nejdůležitější, abych měla opravdu krásný interiér. A protože jsem chtěla mít také nové schody, my jsme měli koupený starý dům a my jsme v tomto starém domě měli opravdu už hodně staré.

Schody jsou velmi praktické.

Schody byly takové dřevěné a já si myslím, že už byly takové dokonce hrubé a předpokládám, že kdyby potom někdo utíkal rychle a bosí, tak by si asi zadřel nějakou třísku a tohle rozhodně nechci dopustit. Tak jsem partnerovi řekla, co by na to řekl, kdybychom si třeba nechali udělat nové schody? Partner mi řekl, že už takhle nad tím uvažoval a že mu úplně jedno, jak ty schody budou vypadat, protože mu jde hlavně o praktičnost než o design a vzhled. Tohle mě docela potěšilo, protože jsem alespoň měla volnou ruku a možná také volnou peněženku. Tohle mi partner neřekl, kolik vlastně můžeme utratit peněz za nové schody do interiéru.

Jaké schody se líbí vám?

Mně se moc líbí točité schody Kmkdesign.cz. Partnerovi jsem řekla, že pro mě by byly nejvhodnější do interiéru dát točité schody, protože se mi hodně líbí, a dokonce tohle má také moje sousedka. Moje sousedka má dokonce také točité schody venku, jenomže já už vedle sousedky nebydlím a bydlíme s partnerem, ale oba dva tedy jsme si řekli, že když mě se líbí točité schody a mám s nimi zkušenosti, tak nebude od věci, když si také dáme k nám do interiéru nové točité schody. A záleží také na tom, jaké si dáte materiály. My jsme si dali kov a dřevo, protože dřevo se nám opravdu hodně líbí.

Zboží

Luxusní zahrada na dosah


Věděli jste, že není tak těžké mít krásnou a luxusní zahradu? Vlastně ji máte přímo nadosah ruky. Je to jasné jako facka, že krásnou zahradu může mít naprosto každý, kdo chce. Zahrada jako taková je sice náročná na úpravu, ale zvládne to naprosto každý, kdo tomu chce věnovat svůj čas. To je totiž to, na co byste si měli dávat pozor. Pokud plánujete mít krásnou a úžasnou zahradu, musíte počítat s tím, že do ní budete muset vložit hodně času, což někomu třeba nepřijde ideální. Samozřejmě ne vždy máme čas, ne vždy se nám chce, ale pokud chceme krásnou a luxusní zahradu, je třeba do ní nějaký ten čas vložit. Bez toho to samozřejmě nejde. Luxusní zahrada není zadarmo. Jak na to? To vám dnes moc rádi poradíme, od toho tu vlastně jsme.

rostliny

Zahrada by měla mít samozřejmě zeleň. To je hlavní charakteristika zahrady. Zeleň může být jakákoliv, mohou to být například ovocné stromy, které vám přinesou nějaký užitek, nebo zase naopak okrasné rostliny, které vám sice žádný užitek nepřinesou, za to ale budou krásně vypadat a zdobit vaši zahradu. To vlastně chcete. Ony i ty ovocné stromy nebo třeba zelenina vaši zahradu ozdobí, ať už chcete, nebo ne. Takže nemusíte moc dlouho vybírat, jaké rostliny si na zahradu zasadíte, ve výsledku všechno vypadá moc hezky, protože je to samozřejmě zelené.

vířivka

Kromě zeleně je dobré si na zahradu umístit třeba nějaký zahradní nábytek, který vám ji bude zdobit. Takový nábytek ale může vypadat jakkoliv, proto se vždy snažte zvolit moderní a nadčasové kousky. Ty se budou totiž na vaši zahradu hodit kdykoliv. Samozřejmě nejlepší je je umístit někam do altánku, ale to záleží jen na vás. Kromě nábytku je pak dobré také uvažovat o zahradních aktivitách, například o bazénu, postačí třeba malý bazén do země. Dobrá je také vířivka, která se hodí jak na léto, tak na zimu, kdy se chcete ohřát a nechcete nutně sedět doma u krbu.

Ekonomika

Sháníme peníze


Situace hodně běžná a bohužel pro dotyčného, těžce řešitelná. Je dosti smutné, že si člověk nevydělá tolik, aby si mohl na podobné věci odložit peníze. Připouštím, že ne každý umí spořit, ale zde v tomto případě, tedy při potřebě větší částky, by to jaksi při normální mzdě ani uspořit nešlo. Leda by člověk nejedl a neplatil za služby, a i poté by to byla otázka. Schválně si to vypočítejte, ale prosím vás, bereme v potaz normální lidi. Ne tedy takové, kteří prý berou měsíční průměr kolem padesáti tisíc. Počítejte tak dvacet a dvacet pět hrubého, to je mzda většiny běžných lidí. A uvidíte, že tam něco ušetřit je skutečně problém.

peněženka

Jasně, já vím, jak pro koho. Spousta lidí šetřit neumí, ale o tom zde debata není. Nám půjde o to, jak s kde sehnat větší částku, aniž by člověk musel platit majlant za žádosti a další poplatky. Což je bohužel u některých budoucích věřitelů naprosto běžné. Smutné, ale běžné. Proto je nutnou vykoumat jinou, s úsměvem na líci snad možno i napsat, méně bolestivou cestu. Těch může být možná více, ale hledání nesmí trvat dlouho. Takže, víte co, nehledejte vůbec, pokud jste v podobné situaci. Jestli tedy potřebujete větší částku a hodně rychle, tak jednoznačně musíte vyzkoušet něco, co je známo pod obchodním názvem americká hypotéka bez dokládání příjmů.

bankovky

Ano, je to, jak čtete. Skutečně je to tak, a ne jinak a skutečně netřeba nijak příjmy dokládat. Zde totiž půjčování peněz funguje poněkud jinak než u klasických nejmenovaných institucí, kde se složitě zkoumá kolik si žadatel o půjčku vydělá, kolik má dětí a v kolik chodí na WC. Teprve pak se začne počítat a počítat… U výše zmíněné hypotéky, nebo také půjčky, se nic takového nekoná, protože klient nemíní rok čekat, než se budoucí věřitel rozhoupe. Ten musí dostat peníze rychle, takže tady se to tak děje. Přesvědčte se sami.

Zboží

Blíží se plesy


Plesová sezona je za rohem, a obchody se společenskou módou už začínají pociťovat zvýšený zájem o svoje zboží. Někdo chce mít oblečení na ples zavčas zajištěno, ale jsou lidé, kteří nákup společenského oděvu nechávají na poslední chvíli. Jestli patříte do té druhé skupiny, je možná lepší svůj přístup přehodnotit, protože pokud budete nakupovat na poslední chvíli, neseženete možná to co chcete, ale jen zbytky. Je lepší si zavčas oblečení v obchodech a salonech projít, protože tak budete mít dostatek času na to, abyste si vybrali co se vám líbí, a hlavně abyste vybraný model sehnali ve vaší velikosti.

fialové šaty

Kdy se dají šaty upravit?
Zejména ženy mívají problém s tím sehnat šaty, které jim dokonale padnou. Společenské šaty by rozhodně neměly nikde odstávat, ani by neměly postavu příliš obepínat. V případě že si šaty zakoupíte je možné je upravit přímo na tělo. Pokud si je ale chcete jen vypůjčit, je nutné hledat většinou déle. Proto – čím dříve začnete šaty hledat, tím budete mít lepší výběr a možnosti.

plesové šaty

Nic se vám zatím nelíbilo?
Ženy se chtějí na plese líbit nejen sobě, ale i lidem okolo. Proto dbají na to, aby měly nejen skvěle padnoucí krásné oblečení, ale i vhodné doplňky, perfektní účes a i make-up. I sebelépe nalíčená a upravená žena může úplně zkazit celkový dojem, a to právě špatnými šaty. Co sedne vaší kamarádce vám sednout nemusí, a proto je potřeba šaty hledat už teď. Náš salon má v nabídce ty nejlepší společenské šaty v Praze. Máme spoustu druhů šatů ušitých z mnoha látek. Následujeme módní trendy, protože naše druhá pobočka je v Paříži. Díky tomu můžeme klientkám nabídnout to, co žádné jiné salony. Prohlédněte si naše šaty online, kde najdete všechno co máme k dispozici. Společně najdeme šaty, které se vám budou líbit, a které na vás budou vypadat opravdu skvěle. Objednejte se k nám na zkoušku.

Zboží

Kde se dá využít kanystr na vodu?


Mnoho lidí si myslí, že kanystr na vodu už dávno není nikde potřeba a že všude je vody dostatek. Toto tvrzení je však úplně milné a o tom by mohli mluvit převážně chataři. Ačkoliv se to nezdá, tak většina chatových oblastí má vodu pouze během letních měsíců a voda se na zimu zavírá. Takto zařízené to má většina chatových oblastí a věřte, že někdy to může být velký problém. Ten nastává v případě, že během léta vůbec neprší a všude panují obrovská vedra. V takových případech vysychají i studny a voda ztrácí tlak v trubkách. V takovém případě je dobré mít v záloze kanystr na vodu s kohoutkem 25l.

kanystr na vodu

Takovýto kanystr perfektně přenesete ke zdroji vody a pohodlně napustíte. Díky ergonomickému tvaru se perfektně drží a také nese. Jeho největší výhoda však spočívá v kohoutku. Ten je perfektní pro chataře, kteří si vodu na chatu vozí a využívají jak na vaření, tak na oplachování rukou. Jednoduše otočíte kohout a můžete napustit hrnec na vaření. Díky jednoduchému manipulování a dostatečnému objemu je nepostradatelnou věcí pro lidi na chatách. Vodu můžete napustit doma a jednoduše převést až na chatu. Navíc 25 litrů je dostatečné množství na vaření i na oplach rukou a přitom se ještě dobře nese.

kanystr na vodu

Samozřejmostí je, že jsou kanystry zdravotně nezávadné a jsou přímo určené na styl s pitnou vodou. Nemusíte se tak bát, že by se vám z vody něco stalo. Kanystry jsou navíc vyrobeny z pevného plastu a vydrží vám tak mnoho let. Vývod kohoutu je kovový a nejedná se tak o levný plast, který se snadno rozbije. Další výhodou těchto kanystrů je, že se dobře skladují. Můžete je tak po využití umýt a opět uskladnit ve sklepě nebo v šatně. Budete ho tak mít nachystaný na další rok nebo pro případ, že by se u vás doma poškodila voda nebo byla na nějaký den odstavená. Neváhejte tak a pořiďte si tento šikovný kanystr domů, určitě se vám bude hodit.