Naše vlády


V dneÅ¡ní dobÄ› je velice smutné, že jsou také různé politické neshody, různé politické hádky. Řeknu vám, že kdyby bylo na mÄ›, tak já osobnÄ› bych s tím nÄ›co dÄ›lala. Já bych samozÅ™ejmÄ› zasáhla. MÄ› tohle hodnÄ› vadí. Podle mého názoru mnoho lidí by také mÄ›lo brát spíše ohled na to, že tÅ™eba různí obÄané za tohle vůbec nemůžou. Já si myslím, že kdyby tÅ™eba politika a politici anebo celkovÄ› stát také dbal na to, jak vlastnÄ› stát vede, tak by tÅ™eba svÄ›t byl o nÄ›co veselejší, protože kolikrát slýchám, že tÅ™eba politici dÄ›lají to a to a potom se dozvím, že lidé si stěžují, že tohle dÄ›lají Å¡patnÄ›, že jednoduÅ¡e politika a nebo naÅ¡e vláda vede naÅ¡i republiku opravdu Å¡patným smÄ›rem.

Politika je všude ve světě.

Co si o tom myslíte vy? Myslíte si, že politika by se mÄ›la zlepÅ¡it? Abych Å™ekla pravdu, tak podle mého názoru ano, myslím si, že politici by také se mÄ›li nad sebou zamyslet, a to nejenom politici, ale samozÅ™ejmÄ› taky politiÄky a nemyslím tím jenom politiky tÅ™eba z naší zemÄ› a nebo z okolí, ale celkovÄ› v EvropÄ›. CelkovÄ› potom i ve svÄ›tÄ›. Politika má být veselá. I když se možná smÄ›jete, že tady říkám o politice, že by mÄ›la být veselá, jenomže mi věřte, tohle je vážně pravda. Kdyby tÅ™eba stále byla politika veselá a normálnÄ› se státy mezi sebou dohodly a nebo i politici tÅ™eba u nás v ÄŒeské republice mezi sebou, tak věřte, že by to bylo opravdu lepší, nemuseli by být války. 

Politika by měla být spravedlivá.

VÅ¡ichni víme, kde se momentálnÄ› válÄí. Tohle je podle mého názoru teror. AbsolutnÄ› nechápu, co lidé na tom vidí, že musejí být na sebe zlí. A také nechápu, proÄ tÅ™eba nÄ›který stát potÅ™ebuje mít více území a kvůli tomu válÄí a zabíjí nevinné lidi. Tohle se mi opravdu nelíbí a budu se modlit, aby tohle opravdu co nejrychleji skonÄilo. Já sama si říkám, že bych také tÅ™eba mohla nÄ›Äím pÅ™ispÄ›t, ale absolutnÄ› nevím Äím. I když se o politiku zajímám hodnÄ›, tak stále nevím, jak já bych mohla zasáhnout, aby se vÅ¡echno zlepÅ¡ilo.