Může láska vydržet dlouhodobě?


Pokud nÄ›co rozhodnÄ› může vydržet dlouhodobÄ›, je to láska. Je spousta lidí, kteří nÄ›Äemu takovému nevěří, ale věřit by mÄ›li.

Příkladem mohou být lidé, kteří jsou spolu již nÄ›kolik desítek let. Najdou se lidé, kteří budou urÄitÄ› namítat, že v dobÄ›, kdy spolu tito lidé zaÄínali, byla jiná doba a že dnes je vÅ¡emu jinak. Ano, nÄ›co takového je sice pravda, ale neznamená to, že v dneÅ¡ní dobÄ› ÄlovÄ›k nemůže najít nÄ›koho, s kým to i pÅ™esto, jaká je dnes doba, bude úžasné.

růžové srdce

Vztahy mohou vydržet dlouhodobÄ›, ale je potÅ™eba hledat. RozhodnÄ› existují lidé, kteří touží po nÄ›kom, kdo s nimi bude až do jejich smrti, ale je potÅ™eba hledat, protože jedinÄ› tak daného ÄlovÄ›ka najdete.

RozhodnÄ› existují i lidé, kteří žádný závazek nechtÄ›jí, ale věřte, že i tito lidé jednou dojdou ke zmÄ›nÄ› názoru. Je ale pravdou, že než ÄlovÄ›k k nÄ›Äemu takovému dojde, může být už dost pozdÄ› a pro daného ÄlovÄ›ka nebude jednoduché najít si nÄ›koho, kdo je nezadaný a kdo jeví zájem o to najít si nÄ›koho, kdo s ním bude až do jeho smrti.

Je dost možné, že jediné, co bude danému ÄlovÄ›ku zbývat je poohlédnout se po nÄ›kom, kdo je již rozvedený, protože je jen velmi malá pravdÄ›podobnost, že natrefíte na nÄ›koho, kdo je na tom podobnÄ› jako vy a ve stejnou dobu se rozhodl, že je na Äase si nÄ›koho najít, protože už nastala ta správná doba.

Äervená srdce

Láska dlouhodobÄ› vydržet rozhodnÄ› může, ale je potÅ™eba najít toho správného ÄlovÄ›ka. Je dost možné, že nÄ›co takového může velmi dlouho trvat, ale urÄitÄ› se vám podaří takového ÄlovÄ›ka najít.

Může se stát, že se hned nÄ›kolikrát spálíte, než najdete osobu, která bude tou pravou, ale urÄitÄ› jí jednoho dne najdete.

V dneÅ¡ní dobÄ› není nic jednoduché a to ani najít toho správného ÄlovÄ›ka. Uvidíte ale, že se vám to jednoho dne povede.

ÄŒlovÄ›k tomu musí dát Å¡anci, jinak se to nepodaří tak, jak by Äekal. Je potÅ™eba to vyzkouÅ¡et.