Pro vaše žáky uspořádáme ten nejlepší výlet


Nejlepší Å¡kolní výlet je ten, na který dÄ›ti rádi a Äasto vzpomínají a odnesou si z nÄ›ho nejen spoustu zážitků, ale i nové zkuÅ¡enosti a poznatky. Proto jsme pÅ™ipravili výlety nabité zábavným programem s možností zapojit se a formou hry získat další znalosti. Za jeden den tak mají dÄ›ti možnost poznat spoustu nových míst a vyzkouÅ¡et si, jak se například střílí z luku, jak vytvoÅ™it výrobek na keramickém kruhu, nebo jak zdolat vrchol na horolezecké stÄ›nÄ›. To je vÅ¡ak pouze malý výÄet atrakcí, které jsme schopni zajistit.

Na naÅ¡ich výletech se baví jak žáci, tak jejich uÄitelé

Námi organizovaný Å¡kolní výlet má spoustu výhod. Jendou z nich je, že uÄitelé zajistí pouze dopravu na urÄené místo ve Å tramberku a o ostatní se už postaráme my a to i za pÅ™edpokladu Å¡patného poÄasí. AÅ¥ už se chystáte na Å¡kolní výlet s dÄ›tmi z první nebo deváté třídy, vždy budete mít postaráno o bohatý program a o zkuÅ¡ený profesionální doprovod, který zajistí dobrou náladu a zodpoví vÅ¡echny vÅ¡eteÄné otázky. Výlet se tak stává příjemným nejen pro vaÅ¡e žáky, ale i pro vás, pro uÄitele, a na to se můžete spolehnout.